Heraldica - Forum för nordiska heraldiker
Heraldica - Forum för nordiska heraldiker
Home | My Files | Profile | Active Topics | Members | Private Messages | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 Alla forum
 Tekniskt
 Databaser för vapen
 Uppdatering av heradiska källan
 Forum Locked
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

AAA
Persevant

63 Posts

Posted - 15 Mar 2014 :  19:58:24  Show Profile
Eftersom jag fått ett infall att komma hit igen efter några år och har sänt över ett förslag på hur man bygger en applikation avseende registerkort (Raneke-projektet) - så fastnade jag nu på morgonen - med en fundering - en kopp kaffe - framför datorn - och med katten Villins benägna bistånd att trampa runt på tangentbordet. Jag har det så bra som man kan ha det - tänkte jag... och då funderade jag på hur man enklast skulle modernisera Heraldiska källan och så började jag med ett sådant projekt. Och nu är jag så klar jag kan bli frånsett att ladda upp bilder och testa funktionerna.

Jag letade fram en gammal tom kopia av databasen som jag har använt som underlag.

1. Första steget var att ta en backup på databasen vilket tar några sekunder och är det enklaste man kan göra överhuvudtaget i detta sammanhang.

2. Sedan laddade jag upp kopian som en arbetskopia. Med alla moment är man nu uppe i högst 5 minuter.

3.Sedan ändrade jag vissa fältnamn genom MyPhP gränssnittet per tabell så att de blir gemensamma resp. unika fält för resp. kategori adel. borgerliga och allmänna. Jag utgick från de synliga fälten i Heraldiska källan. Det tog 5 - 10 minuter.

4. Sedan exporterade jag de valda fälten per tabell så det låg tre databaser på datorns skrivbord. I en tabell fick indexet finnas kvar. I de andra tog jag bort indexet (ID-fältet). Detta tog ca 5 minuter.

5. Sedan laddade jag upp dessa tabeller i samma tabell på servern. Jag började med tabellen med indexet. Den nya tabellen fick heta "vapen".

Sammanfattningsvis så har jag en helt ny databas som är generell och har kvar all information som redan ev. finns lagrad.

Så enkelt var det att modifiera databasen.

Av tabellen vapen kan man se vilka som är unika för resp. kategori genom prefixen Adl_, All_ och B_ . Övriga fält utan prefix är gemensam information. Men jag väljer när jag skall presentera dem och i vilket sammanhang så det finns kvar en koppling till vilken kategori som informationen lagrats för i den första applikationen från 2004. Kopplad information finns ju per rad i tabellen så all information som finns i tabellen hör ihop d v s varje post är även i fortsättnigen unik för resp. kategori och ingen förväxling kan ske rent tekniskt.

Inför framtiden blir denna tabelljustering mycket praktisk och avgörande. Jag kan t ex presentera alla vapensköldar i samma galleri eller genom att skriva en fråga som exkluderar eller inkluderar raden som resp. namn har (olika för adliga, borgerliga och allmänna) så kan jag sortera upp all information i rätt kategori automatisk när det behövs. Jag har gjort en sådan sortering i grupperna alla, adliga, allmänna och borgerliga och kan fortsätta med en motsvarande grupperingar per häroldsbild etc direkt taget ur ord i blasoneringen. Till detta tillkommer motsvarande redigeringssidor (3 st eller endast en sida med all information), lägga till en sökfunktion som inkluderar allt som heraldiska källan kan men mycket mer och sedan är det klart med grundstrukturen. Där är jag just nu. Allt har tagit kanske 3 - 4 timmar eftersom jag ärvt kod och arbetat systematiskt i rätt ordning.

Sökfunktionen kommer bara att bestå av en textbox i alla varianter/kategorier men kan göra så mycket mer än heraldiska källans sökning. Jag bryr nu mig inte alls om alla listboxar med val (som kan förenklas i bef. applikation från 2004) utan jag tänker som ni heraldiker tänker "Allt finns redan i blasoneringen".

Så orden i blasoneringen görs sökbara efter

1. ett eller flera ord som söker igenom alla fält och tar fram där det finns antingen eller d v s söker jag på "örn" "skura" och "röd" "Uppland" "silver" så får jag träff på alla poster som innehåller något av orden.

2. Jag kan välja att jag får fram de poster i den kombination som finns ovan d v s jag får fram alla vapen som samtidigt har förutsättningarna att det finns ett vapen med en örn och skura med tinkturerna rött och silver från någon som bor i Uppland. Jag kan så söka exakt efter den information jag vill i den kombination jag vill. Alla fält i hela tabellen söks igenom

3. Jag kan söka efter en exakt fras d v s kombinationer spelar ingen roll. Vet jag om en ordföljd i en blasonering så får jag träff där orden finns så exakt återgiven.

Syftet för mig just nu är som vanligt att förströ mig och att ge föreningen beställarkompetens inför framtiden för jag gillar när det sker en utveckling och något skapas, vad det nu än blir och vem som än utför uppgiften.

Jag presenterar en listning på fälten i tabellen där man ser vilka fält som är gemensamma och unika senare. I morgon börjar jag ladda upp vapenbilder mer systematiskt och fungerar allt så lägger jag in en länk här till applikationen. Det blir kanske under följande vecka. Vi får se.


Edited by - AAA on 15 Mar 2014 20:36:09

AAA
Persevant

63 Posts

Posted - 15 Mar 2014 :  20:39:29  Show Profile
Här kan man se hur startbilden ser ut. I denna del kan man söka efter alla vapen oberoende om dom i den tidigare Heraldiska källan har lagrats i tre olika tabeller. Genom import och export till en ny tabell (vapen)så ligger all information i en och samma tabell. Man ser tillhörigheten till resp. kategori i noten före namnet. Jag söker efter frånvaron av "null-värden" d v s tomma fält för att välja ut resp kategori ur den gemensamma tabellen. Det är resp. fältnamn för personnamnen som är sorteringsgrund (Where is not null).Sedan ser vi de här nedan vilka fält som är markerade som unika för adliga vapen från den ursprungliga tabellen för adliga vapen (Heraldiska källan 2004). Jag har låtit varje "granska" del få en hänvisning till vad som numera är unika fält från de gamla tabellerna i Heraldiska källan resp. är information som är gemensam (utan prefix också med information från de olika tabellerna i heraldiska källan).

Ett mycket snabbt och enkelt sätt att modernisera den Heraldiska källan. Genom moderniseringen får man oändligt många nya möjligheter till automatsorteringar och sökningar t.ex. enligt önskemålet att kunna identifiera ett vapen efter "flagfindermodellen". En önskan som tidigare framfördes här i forumet.

Nu har jag inte tillgång till informationen från heraldiska källan även om jag har tillgång till tomma tabeller som låg till grund för utvecklingen av den heraldiska källan. Detta eftersom jag byggde applikationen 2004 och har kvar "rester" från denna tid. Jag måste nu fylla på med ny information. Men i sak spelar det ingen roll.

Den enda skillnaden är att jag använder ett bildformat i stället för bildlänkar när jag laddar upp bilden till databasen. Men det går att göra samma sak med bildlänkar (d v s html-kod).Jag får se om jag fixar så mycket mer än vad jag gör i kväll för det slår mig att jag har andra saker i morgon som måste fixas också! Typiskt va?! :)

Edited by - AAA on 15 Mar 2014 20:54:43
Go to Top of Page

AAA
Persevant

63 Posts

Posted - 18 Mar 2014 :  05:51:19  Show Profile
Jag har två katter som flyttade in utan vare sig att fråga mig eller bry sig om vad jag tyckte och dom väcker mig tidigt för att jag inte skall missa att gå till jobbet. Detta innebär att jag får någon extra timme på morgonen som jag fördriver. Så nu började jag med att göra automatsorteringar för häroldsbilder. Jag låter en fråga välja ut t ex "stolpe" or "stolpar" ur blasoneringen och lägga upp alla bilder på en sida med häroldsbilder med stolpar. Utgångspunkten är sorteringar utan att behöva göra något med databasen som att lägga till något fält och fylla i det etc. Om någon vecka så lägger jag upp en ny variant på servern och testar.
Go to Top of Page

AAA
Persevant

63 Posts

Posted - 18 Mar 2014 :  20:59:05  Show Profile
Nu har jag lagt in automatsorteringar efter häroldsbilder. Jag använde sql-frågan för text i "sköld" d v s i blasoneringen

SELECT *
FROM vapen
WHERE Skold LIKE '%{spets}%'
OR Skold LIKE '%{spetsar}%'

men jag skulle nog ha valt equal d v s exakta ordet för nu får jag med alla ord som har spets i kombination i det urval som presenteras. Se t ex när det gäller kors så får jag med blasoneringar som innehåller korslagda eller andreaskors etc

snopet va?

Antingen ändrar jag eller så lägger jag in det som en variant d v s en undermeny till häroldsbilden spets.

Jag fixar nu en listning med vapenbilden till vänster och sedan informationen men dessförinnan listboxar i lodlinjen enligt Riksarkivets resp. den finska databasens upplägg. För att kunna sortera in alla vapenbilder snabbt (redan registrerade i databasen) tänker jag göra en meny som listar 250 poster åt gången (kanske fler) så att bara vapenbilden och blasoneringen och listboxarna syns i vågrät linje. Genom att sortera in alla poster samtidigt och sedan posta slipper man en massa tidsfördröjning för varje post. Alla 250 justeringar går in direkt som en post.

Jag skall skriva en instruktion hur man fixar till listboxarna i databasen på ett enkelt sätt genom att importera tabeller och fält.

Jag gör något då och då d v s på morgonen och på kvällen tills vidare tills jag tröttnar.
Go to Top of Page

AAA
Persevant

63 Posts

Posted - 19 Mar 2014 :  06:15:25  Show Profile
Jag har nu ändrat och avgränsat utsorteringen till equal men inte testat. När jag importerade tabeller enligt riksarkivets modell från Registerkortsapplikationen (Raneke) så slank av misstag hela daqtabasen/fälten resp. övriga delar med vilket blir lite komplext med alla detaljer att hålla ordning på. Jag kan radera de delar som kom med av misstag men jag fick iden att integrera kortregisterapplikationen i denna applikation så allt blir sökbart kors och tvärs. En massa jobb men jag förströr mig bara tills jag tröttnar.

Så nu skall jag sortera och bygga nya menyer ett tag.

Jag har också tagit kontakt med ett softwareföretag i New Zeeland och fått besked om att en programvara som jag använder som stöd skall revideras på ett sätt som passar mina behov. Snart är utvecklingen av deras produkt klar och det passar bra i tid för mig.
Go to Top of Page

AAA
Persevant

63 Posts

Posted - 19 Mar 2014 :  18:49:07  Show Profile
Jag tänker väva ihop applikationerna i kväll men tänker sluta med att föra noteringar här för vi bara tråkar ut varandra ..... gäsp... det förstår ju alla efter att ha läst postningarna i denna avdelning av forumet.

När jag har vävt ihop applikationen och slutjusterat allt så postar jag en länk på heraldik.nu för den som vill se hur det blev.

Vi ses om två år igen!

Ha det bra!

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 Forum Locked
 Printer Friendly
Jump To:
Heraldica - Forum för nordiska heraldiker © 2007 Svenska Heraldiska Föreningen Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06