Heraldica - Forum för nordiska heraldiker
Heraldica - Forum för nordiska heraldiker
Home | My Files | Profile | Active Topics | Members | Private Messages | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 Alla forum
 Allmänt forum för heraldik
 Nybörjarens frågor (Heraldikens FAQ)
 Spørsmål om blasonering
 Forum Locked
 Printer Friendly
Previous Page | Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 3

Elias Granqvist
Moderator

Sweden
1463 Posts

Posted - 01 Jun 2012 :  00:57:20  Show Profile  Visit Elias Granqvist's Homepage Send Elias Granqvist a Private Message
quote:
Originally posted by Stephen Coombs

Det jag skrev gäller naturligtvis för heraldiken som sådan - inte för vissa delar av den.


Och det innebär att du inte behöver förklara på vilket sätt du menar att det jag skrev skulle vara vilseledande?
Go to Top of Page

hans cappelen
HäroldNorway
386 Posts

Posted - 04 Jun 2012 :  18:55:31  Show Profile  Visit hans cappelen's Homepage Send hans cappelen a Private Message
Det er kanskje ikke helt enkelt å skille mellom "heraldikken som sådan" og "deler av den" ? Og dette vel iallfall ikke i et spesielt spørsmål som det her dreier seg om ............

HIlsen Hans
Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 05 Jun 2012 :  15:57:57  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Elias och Hans håller kanske inte med mig, men jag menar (vilket de borde veta vid det här laget) att det visst går att betrakta heraldiken som en helhet och följaktligen göra en generell redovisning för vad som har skett, vad som har godkänts, kanske även vad som kanske kan godkännas nu och i framtiden, utan att fastna bland enstaka tids- eller regionsbegränsade egendomligheter.

Det som var vilseledande i det Elias skrev den 26 maj tycker jag framgår tydligt i mitt svar den 28 dito. Att förneka förekomsten av vapen (gamla, ärevördiga, och från olka länder, inte bara dem som tillkom i Frankrike under Napoleons tid) med både fält och ginstam i färg är inkorrekt och vilseledande. Men som jag också skrev, så kan man göra om Elias påstående till en rekommendation från hans sida, varmed felet, det vilseledande elementet, tonar bort!

Edited by - Stephen Coombs on 05 Jun 2012 15:58:37
Go to Top of Page

hans cappelen
HäroldNorway
386 Posts

Posted - 06 Jun 2012 :  10:41:30  Show Profile  Visit hans cappelen's Homepage Send hans cappelen a Private Message
Det går naturligvis an å se på heraldikken som en form for enhet; dvs hva som i hovedtrekk er felles for heraldikken gjennom tid og rom. Men jeg viker tilbake for å stille opp helt generelle, heraldiske handlingsregler for valg av tinkturer, figurer og kombinasjoner av disse. Jeg sikter her til regler som skal kunne tenkes å gjelde helt uavhengig av tidsperiode og sted. Du skal nok ikke ha lest mange heraldikkbøker, på forskjellige språk, før du vil få problemer med å generalisere og overføre det som står der til alle land og til hele perioden fra siste del av 1100-tallet fram til idag.

Hilsen Hans
Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 07 Jun 2012 :  12:07:22  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Jo, Hans, jag förstår precis vad du menar. Men att ta helheten som utgångspunkt innebär inte att generalisera. En lista på fågelarter i Europa är längre och fullständigare en en lista på fåglar i Norge, men den är inte mer generaliserad, eller i alla fall inte i någon negativ bemärkelse! Om en vapenantagare vill försäkra sig om att hans/hennes vapen stämmer med gammalt bruk i Europa, inte specifikt med den svenska eller norska varianten, så skall han/hon få korrekt information. Och så länge man talar om "heraldik" utan att nämna någon regional inskränkning, så är det det heleuropeiska perspektivet som gäller - åtminstone för min del.
Go to Top of Page

hans cappelen
HäroldNorway
386 Posts

Posted - 07 Jun 2012 :  15:34:44  Show Profile  Visit hans cappelen's Homepage Send hans cappelen a Private Message
Tja, Stephen - ditt svar tyder ikke på at vi mener det samme. Du skriver gammalt bruk i Europa. Du bør vel da presisere hvor i Europa og i hvilken tidsperiode ? F.eks. middelalder i Frankrike, 1600-tall i Tyskland eller 1800-tall i England ? Det er store variasjoner her, ikke sant ?
Hilsen Hans
Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 12 Jun 2012 :  15:21:57  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Jag vet inte om det kan vara intressant för dig - för att inte tala om andra som råkar se detta! - att jag går närmare in på hur jag tänker: för mig är det principen som är viktig, synen på heraldiken som en internationell och långlivad enhet inom vilken det finns regions- och tidsbestämda variationer.

Men liksom de flesta anser jag att medeltidens och renässansens heraldik är mer värd att ta efter än t.ex. 1800-talets.

Vad är det för fel i att föredra att använda hela Västeuropas (äldre) heraldiska repertoar som inspirationskälla hellre än någon av de olika områdenas mer begränsade heraldiska traditioner? När jag fastställde mitt eget vapen och Katarinaskolans vapen (Uppsala) - och jag anser att de är mycket lyckade båda två - spelade det absolut ingen roll för mig huruvida de skulle uppfattas som svenska, brittiska eller helt enkelt europeiska. Om jag nu försöker tänka i sådana termer kommer jag fram till att de passar lika bra i vilken som helst av dessa traditioner.

Edited by - Stephen Coombs on 12 Jun 2012 15:23:00
Go to Top of Page

hans cappelen
HäroldNorway
386 Posts

Posted - 13 Jun 2012 :  10:51:18  Show Profile  Visit hans cappelen's Homepage Send hans cappelen a Private Message
Utgangspunktet for Stephens og min meningsutveksling er hvordan tinkturregelen skal anvendes på et nytt våpen idag. Tinkturregelen har vært presisert i flere retninger med unntaksregler for forskjellige typer våpenskjold, på forskjellige steder og i forskjellige tidsrom. Med andre ord står vi ikke overfor en entydig, konsekvent og unntaksfri heraldisk handlingsregel som gjelder helt uavhengig av tid og sted.

Det dreier seg om å anvende en stor hovedregel med til dels flytende overganger mot unntaksregler og med omfattende grensesnitt mot tilfeller der regelen ikke får anvendelse.

Ved tolking og anvendelsen av regler er det ofte nyttig å foreta en samlet vurdering av flere faktorer. Vi kan for tinkturregelen i Sverige idag vurdere bl.a. hva som er formålet med regelen, henholdsvis med unntakene. I vurderingen bør inngå også hva slags nytt våpen (særlig: offentlig eller privat) det dreier seg om, og hva dette våpenet skal brukes til (i det offentlige rom og rettet mot allmennheten, eller bare rent privat), samt om våpenet skal registreres i et offentlig register eller ikke. Dessuten har vi naturligvis i denne vurderingen det viktige hensynet til hva våpeneieren selv liker og ønsker. Andre faktorer kan også være aktuelle i en slik vurdering.

Hilsen Hans

Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 14 Jun 2012 :  13:12:22  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Hans: "Med andre ord står vi ikke overfor en entydig, konsekvent og unntaksfri heraldisk handlingsregel som gjelder helt uavhengig av tid og sted."

Är det inte så att heraldiska regler har sina rötter i praxis? Som jag ser på saken kan man idag mycket väl tolka tinkturregeln i överensstämmele med praxisen på den tid då de heraldiskt verksamma inte tänkte i nationella termer.

Visst kan man förenkla läget för sin egen del och därmed avstå från möjligheter som har funnits tidigare. Men jag håller personligen inte med om att dessa förenklingar och inskränkningar skall vara obligatoriska för andra, oavsett var de bor eller varifrån de kommer.
Go to Top of Page

Jesper Wasling
ModeratorSweden
1847 Posts

Posted - 15 Jun 2012 :  20:31:57  Show Profile  Visit Jesper Wasling's Homepage Send Jesper Wasling a Private Message
quote:
Originally posted by Stephen Coombs

Hans: "Med andre ord står vi ikke overfor en entydig, konsekvent og unntaksfri heraldisk handlingsregel som gjelder helt uavhengig av tid og sted."

Är det inte så att heraldiska regler har sina rötter i praxis? Som jag ser på saken kan man idag mycket väl tolka tinkturregeln i överensstämmele med praxisen på den tid då de heraldiskt verksamma inte tänkte i nationella termer.-- Utan att ägga mig i den övriga diskussionen tror jag nog man ska erkänna att heraldiken redan från andra (2:a) stund, dvs 1200-tal, var nationell i kulturell mening.
Inte så att heraldiken följde dagens nationsgränser, men de följer helt klart dåtidens kultur- och språkgränser.

Exempelvis är innehållet i danska, norska och svenska sköldar under 1200-talet väldigt olika de brittiska. och då är vi alltså inte ens framme i vad som kan sägs vara heraldikens gyllene era, och dess tredje stund.

Första stund är 1100-tal och en bit in på 1200-talet då heraldiska vapen helt klart var 1) personliga för en baron/storman etc med egen armé, 2) inte var ärftliga för alla söner och 3) vapnet tillhörde ett "hus", inte en släkt - väldigt likt dagens varumärken.

Jag nämner detta för att påminna andra läsare om att det inte är så lätt att fastställa exakta definitioner kring heraldiska begrepp. Det handlar mer om att förstå idén bakom regeln än regeln i sig.
Platons idélära, om man så vill, appliserat på Artistoteles emperi

*********************
Jesper Wasling
sek. SHF - www.heraldik.se
Ledamot SVK - www.heraldik.se/svk
ordf. BHF - www.heraldik.se/bhf
Ledamot SHI - www.heraldik.se/socken
Frispråkig heraldiker - http://wasling.blogspot.com
Virtuellt hem - www.waslingmedia.se/heraldik.html
Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 20 Jun 2012 :  10:39:02  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Kan Jesper bevisa att de heraldiskt aktiva inom något område i Europa på 1200-talet (eller senare) medvetet valde att göra annorlunda än sina kolleger i de andra områdena?

Med tanke på kommunikationsförhållendena på medeltiden är det inte underligt att olika vanor uppstod i olika delar av kontinenten (och öarna). Att det ändå fanns så mycket samstämmighet i praktiken är ett bevis på alla heraldikers medvetenhet om vad heraldiken var och i stora drag hur den skulle fungera. Precis liksom kungar erkände andra kungar och adelsmän respekterade andra länders adel så fanns det en naturlig kollegialitet när härolder råkade komma i kontakt med varandra.

Nuförtiden är kommunikationsbarriärerna nedrivna och den europeiska kulturella enheten uppenbar för alla. Ändå förväntar sig Hans och Jepser att heraldiken inom bestämda nationer och regioner skall fortsätta att agera enligt relativt nya tankesätt som inte alls hör heraldikens gyllene tidsåldrar till.

Edited by - Stephen Coombs on 20 Jun 2012 10:41:20
Go to Top of Page

hans cappelen
HäroldNorway
386 Posts

Posted - 20 Jun 2012 :  10:55:48  Show Profile  Visit hans cappelen's Homepage Send hans cappelen a Private Message
Jeg ser liten grunn til å betvile at heraldiske tradisjoner, normer og praksis varierer med tid og sted, selv om en del hovedtrekk er felles. Dette er forholdsvis alminnelig aksepterte synspunkter, bl.a. hos den kjente franske heraldiker Michel Pastoureau i hans viktige bokverk Traité d'héraldique.

I hvilken grad de enkelte herolder og heraldiske praktikere var seg dette helt bevisst (medvetet), kan naturligvis være et spørsmål. Men om de ikke var det, så blir fortsatt det faktiske forholdet at de heraldiske variasjonene lar seg påvise og dermed behandle, analysere osv.

Hilsen Hans
Go to Top of Page

Jesper Wasling
ModeratorSweden
1847 Posts

Posted - 24 Jun 2012 :  10:17:30  Show Profile  Visit Jesper Wasling's Homepage Send Jesper Wasling a Private Message
quote:
Originally posted by Stephen Coombs

Kan Jesper bevisa att de heraldiskt aktiva inom något område i Europa på 1200-talet (eller senare) medvetet valde att göra annorlunda än sina kolleger i de andra områdena?

Med tanke på kommunikationsförhållendena på medeltiden är det inte underligt att olika vanor uppstod i olika delar av kontinenten (och öarna). Att det ändå fanns så mycket samstämmighet i praktiken är ett bevis på alla heraldikers medvetenhet om vad heraldiken var och i stora drag hur den skulle fungera. Precis liksom kungar erkände andra kungar och adelsmän respekterade andra länders adel så fanns det en naturlig kollegialitet när härolder råkade komma i kontakt med varandra.

Nuförtiden är kommunikationsbarriärerna nedrivna och den europeiska kulturella enheten uppenbar för alla. Ändå förväntar sig Hans och Jepser att heraldiken inom bestämda nationer och regioner skall fortsätta att agera enligt relativt nya tankesätt som inte alls hör heraldikens gyllene tidsåldrar till.-- Under högmedletiden i Sverige (1150-tal till 1400) gick handelsskepp mellan ex Lödöse och Brügge var tredje vecka. En handelsfamilj i brugge vet vi hade familjemedlemmar com lokalchefer i Lödöse och Bergen.
Förskjutningen i tid när det gällde nyheter var alltså c:a tre veckor. Inte 3, inte 30 år och definitivt inte 300 år.

Ändå väljer Norge och Sverige en något annan heraldisk tradition än Europas absoluta handelscentrum.

jmf med dagens reklam. Nästan identisk men ändå väldigt nationell. För vem ser inte skillnad på tysk, amerikansk, engelsk eller norsk reklam? Av de som jobbar med/är intresserad av reklam, vill säga.

När det kommer till härolden känner vi faktiskt inte till denna yrkeskår i vare sig Norden eller östeuropa eller norra tyskland en bra but in på 1300-talet. Ändå fanns här heraldik och en heraldisk kunskap. Detta om kollegialitet.

Jan Raneke visar i sin avhandling iom bergshammarvapenboken att man kring 1400 tydligt kan se olika häroldsområden (vilket vi skrivit om i vapenbilden och det finns en artikel på hemsidan, med karta) där deras olika "traditioner" kan visas statististiskt.

Mats Persson skriver i Vapenbilden nr 88 & 90 om heraldikens första tid där man ser att heraldiken inte är så självklar.

Jag är därför tveksam til att utropa en (1) sann och ursprunglig heraldik även om jag till fullo stödjer att det finns en heraldisk grundidé som alla försöker följa.


*********************
Jesper Wasling
sek. SHF - www.heraldik.se
Ledamot SVK - www.heraldik.se/svk
ordf. BHF - www.heraldik.se/bhf
Ledamot SHI - www.heraldik.se/socken
Frispråkig heraldiker - http://wasling.blogspot.com
Virtuellt hem - www.waslingmedia.se/heraldik.html
Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 28 Jun 2012 :  12:51:35  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Jag har aldrig förnekat att man kan se skillnader mellan heraldisk praxis i olika delar av Europa. Frågan som jag vill ta upp är huruvida det är rätt att kräva att nutida vapentagare måste anpassa sig till nationella eller regionala normer som fastställdes formellt för första gången relativt nyligen.

Den som vill förneka en stor grad av enhetlighet i den äldsta heraldiken i olika delar av Västeuropa (jag menar inte att Jesper och Hans vill göra detta) kan jämföras med den som förnekar att ett halvtomt glas samtidigt faktiskt är halvfullt!

Jag har aldrig talat om "en (1) sann och ursprunglig heraldik". Självklart har heraldiken utvecklats gradvis och allt som har hänt inom den förtjänar en viss respekt samtidigt som var och en bör välja ytterst ansvarsfullt mellan de alternativ som heraldisk historia erbjuder.

Jesper skriver "Ändå väljer Norge och Sverige en något annan heraldisk tradition än Europas absoluta handelscentrum. Jmf med dagens reklam. Nästan identisk men ändå väldigt nationell. För vem ser inte skillnad på tysk, amerikansk, engelsk eller norsk reklam? Av de som jobbar med/är intresserad av reklam, vill säga."


Denna analogi bevisar utomordentligt klart varför det är fel och t.o.m. litet löjligt att kräva att svenskar endast får anta vapen med svenskt urtseende eller skandinaver vapen med skandinaviskt utseende! Skulle reklamgranskare i Tyskland, Amerika, England eller Norge komma på tanken att förbjuda reklam som utgick ifrån utländska tillvägagångssätt och förlagor snarare än de inhemska? En sådan nationalistisk isolationsiver har veterligen inte funnits ens på 1930-talet. Varför insistera på något liknande när det gäller heraldiken i 2010-talets Sverige eller Norge?

Edited by - Stephen Coombs on 28 Jun 2012 14:45:40
Go to Top of Page

Elias Granqvist
Moderator

Sweden
1463 Posts

Posted - 28 Jun 2012 :  20:15:11  Show Profile  Visit Elias Granqvist's Homepage Send Elias Granqvist a Private Message
quote:
Originally posted by Stephen Coombs

Jag har aldrig förnekat att man kan se skillnader mellan heraldisk praxis i olika delar av Europa. Frågan som jag vill ta upp är huruvida det är rätt att kräva att nutida vapentagare måste anpassa sig till nationella eller regionala normer som fastställdes formellt för första gången relativt nyligen.

Den som vill förneka en stor grad av enhetlighet i den äldsta heraldiken i olika delar av Västeuropa (jag menar inte att Jesper och Hans vill göra detta) kan jämföras med den som förnekar att ett halvtomt glas samtidigt faktiskt är halvfullt!

Jag har aldrig talat om "en (1) sann och ursprunglig heraldik". Självklart har heraldiken utvecklats gradvis och allt som har hänt inom den förtjänar en viss respekt samtidigt som var och en bör välja ytterst ansvarsfullt mellan de alternativ som heraldisk historia erbjuder.

Jesper skriver "Ändå väljer Norge och Sverige en något annan heraldisk tradition än Europas absoluta handelscentrum. Jmf med dagens reklam. Nästan identisk men ändå väldigt nationell. För vem ser inte skillnad på tysk, amerikansk, engelsk eller norsk reklam? Av de som jobbar med/är intresserad av reklam, vill säga."


Denna analogi bevisar utomordentligt klart varför det är fel och t.o.m. litet löjligt att kräva att svenskar endast får anta vapen med svenskt urtseende eller skandinaver vapen med skandinaviskt utseende! Skulle reklamgranskare i Tyskland, Amerika, England eller Norge komma på tanken att förbjuda reklam som utgick ifrån utländska tillvägagångssätt och förlagor snarare än de inhemska? En sådan nationalistisk isolationsiver har veterligen inte funnits ens på 1930-talet. Varför insistera på något liknande när det gäller heraldiken i 2010-talets Sverige eller Norge?Det finns naturligtvis ingen anledning att förbjuda influenser från olika håll inom heraldiken, men vad du utgick ifrån tidigare i den här debatten var att det skulle vara vilseledande att påstå att tinkturregeln finns. Jag har fortfarande inte förstått vad du menar med den saken.
Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 02 Jul 2012 :  15:49:28  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Jag har naturligtvis aldrig påstått att tinkturregeln inte finns.

Det är tröttsamt att om och om behöva förklara vad tinkturregeln handlar om i internationellt och historiskt perspektiv. Jag tror inte att jag någonsin under de senaste 5-10 åren har uttryckt mig otydligt om saken och hänvisar till tidigare inlägg i forumet. Just nu kan det räcka med följande:

Tinkturregeln förbjuder inte all kontakt typ färg-färg eller metall-metall. Förbjudet gäller i all stränghet när en bild omges helt av fältet eller av en annan bild (i bemärkelsen eng. charge). När fältytan eller en bild redan är indelad i två tinkturer tolereras färg-färg-metall eller färg-metall-metall - även naturligtvis när ett fält delas i tre på ett sätt som påminner om ett gaffelkors.

Det har varit kutym att i sällsynta fall tillåta kontakter färg-färg eller metall-metall i en del andra sammanhang, bl.a. när det förekommer en ginstam eller en bård (vilket jag påminde om nyligen). Jag kunde också ha nämn tornerkragar.

Jag menar inte att sådant automatiskt är något att ta efter, men det är vilseledande att förneka att det har förekommit sedan länge och hör till det heraldiska designrepertoaren även om det bör hanteras försiktigt. Själv skulle jag inte rekommendera brott mot tinkturregeln när det gäller bårder och tornerkragar, men när det finns en bild som ligger över gränsen mellan fält och ginstam tycker jag att man kan gå med på färg-färg eller metall-metall, precis som om det gällde en delad fält.

Ett exempel från klassernas vapen i Katarinaskolan är "I svart fält med röd ginstam en grip av guld". Se http://www.katarinaskolan.se/ och klicka på Heraldik t.v. - Inte för att Katarinaskolans praxis garanterar att något är okej (!), men detta råkar vara exemplet jag kommer på där jag sitter utan tillgång till mina heraldikböcker.

Edited by - Stephen Coombs on 02 Jul 2012 15:50:29
Go to Top of Page

Elias Granqvist
Moderator

Sweden
1463 Posts

Posted - 02 Jul 2012 :  21:06:54  Show Profile  Visit Elias Granqvist's Homepage Send Elias Granqvist a Private Message
Jag har aldrig påstått att tinkturregeln skulle förbjuda alla färgmöten eller alla metallmöten, men den är ändå en huvudregel inom heraldiken och att påstå att det är vilseledande att hänvisa till den är enligt min mening mer vilseledande än att inte ta upp den när man berättar om heraldik för en nybörjare.

När guldgripen är överliggande på det vis som anges i vapnet som blasoneras "i svart fält med röd ginstam en grip av guld", kan det aktuella färgmötet vara acceptabelt, även om jag personligen inte tycker att det är särskilt snyggt från heraldisk synvinkel.

Har man inte en bild som ligger över skuran på det viset, är det ett brott mot tinkturregeln som normalt inte accepteras om inte ginstammen har en alldeles särskild betydelse exempelvis som ett särskilt förlänat nådetecken eller liknande, som alltså är ditsatt utöver den ursprungliga vapensköldens blasonering.
Go to Top of Page

Stephen Coombs
RikshäroldSweden
1358 Posts

Posted - 03 Jul 2012 :  16:14:41  Show Profile Send Stephen Coombs a Private Message
Jag ångrar den polemiska tonen i vårt meningsutbyte och tar på mig ansvaret för att det blev så. Men hursomhelst...

Mitt inlägg den 28 maj var i sak ganska noga uttryckt, tycker jag. Jag återger det här.

"Elias: "Tinkturregeln tillämpas givetvis även mellan ginstamen och sköldens huvudsköld."

Elias språkbruk här är alltför myndighetspräglat för att vara riktigt hjälpsamt. Om hans påstående görs om till en allmän rekommendation eller en vägledning för någon som vill få ett vapen godkänt kan man inte ha något emot - det är helt naturligt att enskilda personer som Elias och enskilda organisationer inom rimliga gränser får ställa upp villkor efter eget tycke - men om påståendet tas som allmänt gällande i den faktiska heraldiken så är det direkt vilseledande.


Menar Elias att påståendet skall tas som allmänt gällande i den faktiska heraldiken? I så fall är formuleringen alltför kategorisk och därmed, som jag skrev, vilseledande.

Edited by - Stephen Coombs on 03 Jul 2012 16:21:32
Go to Top of Page

Elias Granqvist
Moderator

Sweden
1463 Posts

Posted - 04 Jul 2012 :  00:14:19  Show Profile  Visit Elias Granqvist's Homepage Send Elias Granqvist a Private Message
quote:
Originally posted by Stephen Coombs

Jag ångrar den polemiska tonen i vårt meningsutbyte och tar på mig ansvaret för att det blev så. Men hursomhelst...

Mitt inlägg den 28 maj var i sak ganska noga uttryckt, tycker jag. Jag återger det här.

"Elias: "Tinkturregeln tillämpas givetvis även mellan ginstamen och sköldens huvudsköld."

Elias språkbruk här är alltför myndighetspräglat för att vara riktigt hjälpsamt. Om hans påstående görs om till en allmän rekommendation eller en vägledning för någon som vill få ett vapen godkänt kan man inte ha något emot - det är helt naturligt att enskilda personer som Elias och enskilda organisationer inom rimliga gränser får ställa upp villkor efter eget tycke - men om påståendet tas som allmänt gällande i den faktiska heraldiken så är det direkt vilseledande.


Menar Elias att påståendet skall tas som allmänt gällande i den faktiska heraldiken? I så fall är formuleringen alltför kategorisk och därmed, som jag skrev, vilseledande.


Självklart skall tinkturregeln tas som allmänt gällande, även om ingen regel gäller utan undantag. Jag anser som sagt att det är mer vilseledande att inte låtsas om den. Tydligen har vi olika åsikter därvidlag.
Go to Top of Page

hans cappelen
HäroldNorway
386 Posts

Posted - 04 Jul 2012 :  10:20:40  Show Profile  Visit hans cappelen's Homepage Send hans cappelen a Private Message
Jeg er enig med Elias og mener at det er Stephens kommentarer som er mer villedende enn veiledende.

Hilsen Hans
Go to Top of Page
Page: of 3 Previous Topic Topic Next Topic  
Previous Page | Next Page
 Forum Locked
 Printer Friendly
Jump To:
Heraldica - Forum för nordiska heraldiker © 2007 Svenska Heraldiska Föreningen Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06