Print Page | Close Window

Skankevapnet

Printed from: Heraldica - Forum för nordiska heraldiker
Topic URL: http://www.heraldik.se/heraldica/topic.asp?TOPIC_ID=785
Printed on: 06 Mar 2021

Topic:


Topic author: enar
Subject: Skankevapnet
Posted on: 08 Apr 2008 12:55:49
Message:

Hej. Tänkte ge folk tillfälle att diskutera lite släktfrågor här (det verkar ju inne).

Som jag förstått det så fanns det en adelsätt Skancke (nr. 660 adelskalendern) som förde ”Ett sporrklätt ben” – är det samma ätt (samma ursprung) som kommer från Hackås i Jämtland och tidigt rörde sig till närliggande Röros i Norge? Som jag har förstått saken, är Karl Persson (ca 1394-1423) i Hackås, eller kanske hans far Per Nilsson de första allmänt erkända släktmedlemmarnal, och riddar Örjan Karlson Skanke (ca 1400-1474) från Jämtland bland de mer kända. Det fanns/finns visst också en bunt olika skankar som inte var släkt med varandra, alltihop utrett i ett mastodontverk av SHF:aren Roger de Robelin.

(Jag vet att en del fanatiker gärna vill se att de här jepparna pga en delvis liknande vapensköld ska vara ättlingar till de sista kungarna på Isle of Man. Detta har ju tidigare diskuterats på forumet, och intresserar mig föga; Skancke/Skunck-släkten verkar vara stor och spridd, är det en parallell till Bureätten i Norrland, även de med närmast mytologiska rötter?)

Nu till min fråga; Det finns visst en ”Skanke-foreningen i Norge” där alla med agnatiska/kognatiska band till släkten kan gå med. Där och på andra ställen figurerar ett vapen. Vad jag undrar är vems vapen är det? Adelsättens? Föreningens? Alla med alla sorters band till släkten?Hans Cappelen har också visat att det finns andra skankar med andra vapen, men jag undrar över vapnet ovan.

Och ja, även jag är visst på mödernet efterkommande till de skankar som fanns i Rörostrakten (såväl MMFFMM, MFMMMM. MFMMMF, MFFFFMM som MMMFM).

Replies:


Reply author: hans cappelen
Replied on: 11 Apr 2008 10:13:43
Message:

Om Skankeslekten er det følgende på norske wikipedia som bl.a. jeg har skrevet:
Skanke er et norsk slektsnavn med flere skrivemåter, og føres av flere slekter. Andre skrivemåter er bl.a. Skancke og Schanche.

Det er noe usikkert om navnet Skanke er dannet av figuren i våpenskjoldet, en «skank», eller om våpenfiguren er tatt på grunn av navnet og våpenet dermed er et såkalt talende våpen.

En kjent slekt stammer fra Jon Mogensson Skanke (død 1617), Innvik, som har etterkommere i både manns- og kvinnelinjer som bruker litt forskjellige stavemåter for navnet.

Som våpenskjold har denne slekten brukt et skjold med et menneskeben kledt i rustning (harnisk) og med en spore, samt som hjelmtegn på hjelmen en rustningskledt arm med hånd som svinger et sverd. Varianter av våpenskjoldet er i skjoldet et ben i støvel med spore, og på hjelmen to rustningskledte armer med albuene vendt utover. Andre slekter Skanke har brukt lignende, men noe varierende, våpenskjold som sine slektsvåpen, bl.a. skjold der benet er lagt over en vannrett deling. Avbildninger av våpenet finnes på Arnstein Rønnings nettsted http://heraldikk.blogspot.com/

Det er skrevet bøker og mange artikler om slekter med varianter av navnet Skanke. Det er antatt at en stamfar for en av slektene kom på 1500-tallet fra Jemtland. En teori er lansert om at en slekt Skanke skal være etterkommer av kongeslekten på øya Man, fordi Man har tre rustningskledte ben i triskelion som våpenmerke fra middelalderen. Heraldisk sett er denne teorien ikke troverdig fordi det er mange steder, personer og slekter som bruker rustningskledt ben (ett eller flere) i våpenskjold.

Hilsen Hans


Reply author: jcb
Replied on: 11 Apr 2008 10:34:16
Message:

quote:
Originally posted by hans cappelen

...
Det er noe usikkert om navnet Skanke er dannet av figuren i våpenskjoldet, en «skank», eller om våpenfiguren er tatt på grunn av navnet og våpenet dermed er et såkalt talende våpen.
...
En fråga i marginalen: menar Hans att endast vapen som är tagna efter det tillhörande namnet skall räknas som talande? (D.v.s att ett vapnet inte kan räknas som talande då namnet är taget efter vapnet.)

Jag vet att detta är en inte ovanlig åsikt bland kontinentala heraldiker, men jag trodde att vi i Norden var överens om att betrakta ett vapen som talande så länge som det i någon mening motsvarar namnet, oavsett vad som kom först, namn eller vapen.


Reply author: enar
Replied on: 11 Apr 2008 10:48:28
Message:

quote:
Originally posted by hans cappelen


En kjent slekt stammer fra Jon Mogensson Skanke (død 1617), Innvik, som har etterkommere i både manns- og kvinnelinjer som bruker litt forskjellige stavemåter for navnet.

Som våpenskjold har denne slekten brukt et skjold med et menneskeben kledt i rustning (harnisk) og med en spore, samt som hjelmtegn på hjelmen en rustningskledt arm med hånd som svinger et sverd.

Det er antatt at en stamfar for en av slektene kom på 1500-tallet fra Jemtland.Tack. Den fråga som då återstår för mig är:

1. Släktforskning: Tillhör(de) Jon M Skanke den släkt Skanke som antas härstamma från Jämtland, och delar de rötter med adelskalenderns Skancke (nr. 660 adelskalendern), och är de i sin tur samma släkt Skuncke (med vid tolkning av "släkt") som SHF har på vykort av medeltida heraldik: http://www.heraldik.se/bilder/vykort_8.jpg

2. Heraldik: Vem äger det vapen Skanke med tre plymer som släktföreningen för, dvs. till vem medges det?

Fantasikungarna av Man är jag inte intresserad av.


Reply author: Mats Persson
Replied on: 11 Apr 2008 11:19:36
Message:

quote:
Originally posted by enar

2. Heraldik: Vem äger det vapen Skanke med tre plymer som släktföreningen för, dvs. till vem medges det?


Eftersom släktföreningen för ett vapen med öppen hjälm och halsklenod förstår jag att du Enar, som kognatisk Skanke-ättling, är speciellt intresserad av den frågan...


Reply author: enar
Replied on: 11 Apr 2008 11:22:49
Message:

quote:
Originally posted by Mats Persson

quote:
Originally posted by enar

2. Heraldik: Vem äger det vapen Skanke med tre plymer som släktföreningen för, dvs. till vem medges det?


Eftersom släktföreningen för ett vapen med öppen hjälm och halsklenod förstår jag att du Enar, som kognatisk Skanke-ättling, är speciellt intresserad av den frågan...Precis. Adelskap och tjusiga ordnar har alltid legat mig varmt om hjärtat :-)


Reply author: jcb
Replied on: 11 Apr 2008 11:32:22
Message:

Jag känner inte detaljerna beträffande Skanke-vapnet och den nämnda släktföreningens vapenbruk. Rent allmänt kan jag tänka mig ett par varianter. Det ena alternativet är att en släktförening antar ett helt nytt vapen och det andra alternativet är att föreningen använder sig av ett vapen som sedan tidigare används inom släkten.

I det första fallet är det strikt talat inte ett vapen för släkten som antas, utan ett vapen för släktföreningen. Man kan dock tänka sig att föreningen medger att vapnet brukas av medlemmar inom släkten. Ett sådant medgivande måste inte nödvändigtvis överenstämma med reglerna för medlemskap i föreningen. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att medlemskap i A:sonska släktföreningen är öppet för alla som härstammar från A. A:son, men att vapnet endast medges åt de ättlingar som bär namnet A:son. Det väsentliga är att det är föreningen som först antagit vapnet och som, åtminstone initialt, har möjlighet att medge andra att bruka det som sitt.

I det andra fallet kan man för det första diskutera i vilken utsträckning föreningen verkligen kan använda vapnet som sitt. I praktiken bör ett sådant bruk sällan leda till några protester från släktens medlemmar. Vad som är väsentligt är att det inte är föreningen som primärt har rätten till vapnet. Den använder endast vapnet med släktmedlemmarnas uttryckta eller tysta medgivande. Därför bör inte heller föreningen som sådan ha möjlighet att vidga (eller inskränka) kretsen av personer som tillåts bruka vapnet.

Som vanligt, så handlar denna diskussion mer om vad som kan anses som god heraldisk sed än om vad som kan sanktioneras rättsligt.


Reply author: hans cappelen
Replied on: 11 Apr 2008 13:16:04
Message:

Også om talende våpen har jeg skrevet på norsk wikipedia:
Talende våpen er i heraldikken en betegnelse på et våpenskjold som har figurer og/eller farger ("tinkturer") som henspiller på en persons eller et steds navn. Dette er kjent allerede fra middelalderen og i mange europeiske land, så som de spanske områdene Kastilla med et kastell og Leon med en løve.

Fra norsk middelalder kjennes blant annet en person med fornavnet Hauk som har en hauk i skjoldet i sitt segl. Fra 1600-tallet ble det populært å ta våpenfigurer og slektsvåpen som henspiller på etternavn, for eksempel Bergh med berg (fjelltopper), Heyerdahl med en heire på to fjell, Holberg med et uthult berg, Leopoldus og Løvenskiold med en løve, Morgenstierne med en stjerne, Post med en vannpost, Teilmann med en trane som holder en teglstein og mange flere.

I nyere, norske kommunevåpen ser vi også talende våpen, så som Moland med en dobbeltsparre som ligner en M, og Ringerike med en ring.

Noen bruker betegnelsen talende våpen også på våpen for slektsnavn som adelsslekter tok ut fra figurer i sine våpen, særlig da den dansk-norske unionskongen i 1526 ga et påbud til adelen om å ta seg faste slektsnavn (noe som tidligere ikke var vanlig). Eksempler er Bielke (med to bjelker), Huitfeldt (rød skråbjelke på sølv bunn = hvitt felt) og Rosenkrantz (roser i hjelmtegnet) - se avbildninger av disse våpnene på Arnstein Rønnings nettsted http://heraldikk.blogspot.com/.

Talende våpen er ikke så treffende på våpenskjold som har gitt opphav til "heraldiske navn" som slektene fra middelalderen ikke brukte selv, men som slektsforskere i nyere tid benytter for å betegne slektene.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Talende_v%C3%A5pen»

Hilsen Hans


Reply author: enar
Replied on: 11 Apr 2008 14:20:19
Message:

quote:
Originally posted by jcb

I det andra fallet kan man för det första diskutera i vilken utsträckning föreningen verkligen kan använda vapnet som sitt. I praktiken bör ett sådant bruk sällan leda till några protester från släktens medlemmar. Vad som är väsentligt är att det inte är föreningen som primärt har rätten till vapnet. Den använder endast vapnet med släktmedlemmarnas uttryckta eller tysta medgivande.


Jo, det är det jag antar att det handlar om här, alltså att en förening använder ett befintligt vapen som "logotyp" och att det egentligen tilhör någon annan, säg (den utdöda)adelsätten, svärdiga ättlingar till en eller gammal skank. Bevislingen är det ju inte ett nytt vapen, på sin höjd en differentiering.

Men detta är bara min gissning, och det var därför jag undrade.


Reply author: Mandlit
Replied on: 11 Apr 2008 20:04:25
Message:

Roligt att Skancke kommer upp på forumet, speciellt då jag själv tillhör Släktföreningen Skanckeättlingar. Den avbildade vapenskölden som Enar anför finns med som illustration i Roger de Robelins bok "Skanke ätten" och då under den s.k. "Røroslinjen" på s.130. Härutöver finns en variant i äldre stil som inledning till Jämtlands-ätten huvuddel. Det är Jan Raneke som gjort bägge 1995. Jag tror inte att den norska föreningen använder vapnet som föreningsvapen. Den svenska föreningen har ett eget registrerat föreningsmärke.
http://www.skancke.se.


Reply author: enar
Replied on: 13 Apr 2008 23:37:15
Message:

quote:
Originally posted by Mandlit

Roligt att Skancke kommer upp på forumet, speciellt då jag själv tillhör Släktföreningen Skanckeättlingar. Den avbildade vapenskölden som Enar anför finns med som illustration i Roger de Robelins bok "Skanke ätten" och då under den s.k. "Røroslinjen" på s.130. Härutöver finns en variant i äldre stil som inledning till Jämtlands-ätten huvuddel. Det är Jan Raneke som gjort bägge 1995. Jag tror inte att den norska föreningen använder vapnet som föreningsvapen. Den svenska föreningen har ett eget registrerat föreningsmärke.
http://www.skancke.se.Se där! Det ante mig att det här var rätt ställe att fundera på. iallafall. Tack för infon. Jo, norska varianten av hackåsskankarna verkar betrakta Röros som sin huvudstad. Då och då hör man ju att så gott som hela stan är Skankeättlingar och kommer från Jämtland. De som inte är senare invandrade tyskar förståss.

Själv ser jag mig på intet sätt som en skank, kommer från en betydligt mindre otymplig släkt, och även om det verkar en intressant och legensomsusad släkt var det mest vapent som intresserade mig. Jag får nog vackert läsa boken, helt enkelt.


Reply author: Frank Martinoff
Replied on: 14 Apr 2008 06:23:16
Message:

Just in case it might be important some day

I have a
Johanna Cecilie Skankert orSkankesh in my documents
who died during childbirth at age 25 in Riga in the year 1875.

She was married to!
http://www.bild-hoster.de/images/FrankMartinoff/dr.jpg

Best regards!


Reply author: enar
Replied on: 14 Apr 2008 08:16:41
Message:

Varianterna på hjälmprydnader verkar vara lika många som stavningarna på namnet:(http://gunnar.roros.net/skancke.htm)


Reply author: enar
Replied on: 14 Apr 2008 10:11:27
Message:

quote:
Originally posted by Mandlit

Den avbildade vapenskölden som Enar anför finns med som illustration i Roger de Robelins bok "Skanke ätten" och då under den s.k. "Røroslinjen" på s.130.


Nu citerar jag källa på källa här (ska kolla upp ursprunget så fort jag kommer åt), men det verkar som om de Robelin vill skicka fjädrarna till Pommern och att riddar Örjan haft ett eget vapen:


Enligt de Robelin leder hjälmens fjädrar oss till Pommern och Mecklenburg, där ett flertal ätter redan under 1300-talet förde skankvapen med tre fjädrar som hjälmprydnad. Av den pommerska ätten synes en gren Stenvear ha bott i danska Sönderjylland och de Robelin konstaterar att släkten haft flera kontakter med dansk adel och att ämbetsmän och präster av danskt ursprung som verkat i Jämtland har gift in sig i Skankeätten från Hov.


(...)

Om Hackås kyrka skrev Abraham Abraham Hülpers: Här förwaras ännu rökelsekar af Metall, äfven Riddaren Skonks Wapen, Wärja, och ovanligt stora Sporrar, samt en Slida af Järn eller fodral åt et forntidens gewär kalladt Punart. Twänne Grafstenar, samma Familie tillhörige, hwarpå står dess Wapen (et Lår) blefwo sönderslagne wid Tornets nedfallande.


Reply author: Mandlit
Replied on: 14 Apr 2008 13:05:59
Message:

quote:
Originally posted by enar

Varianterna på hjälmprydnader verkar vara lika många som stavningarna på namnet:


(http://gunnar.roros.net/skancke.htm)


Bilden är en av Släktföreningen Skanckeättlingar framtagen kopia, målning på trä, av den sköld som finns å riddarhuset för den introducerade grenen.


Reply author: Frank Martinoff
Replied on: 30 Apr 2008 05:57:22
Message:

Could this be the origin of the Coat of Arms
of the "Isle of Man"

Just a theory!?

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Isle_of_Man_coat_of_arms.svg

Celtic Spiral!???
http://www.ransen.com/Articles/Primeval2.gif
A better version
...see central spiral
http://www.terra.es/personal5/gaidheal/spiral2.gif

Best regards,


Reply author: christinal
Replied on: 03 Oct 2008 23:32:44
Message:

Hei

Dette blir brukt av foreningen som våpenskjold. Jeg skal finne ut mer om dette og prøve å gi dere ett godt svar.

mvh
christina
leder i Skankeforeningen i Norge


Reply author: Snødugg
Replied on: 04 Oct 2008 10:54:18
Message:

quote:
Originally posted by Frank Martinoff

Could this be the origin of the Coat of Arms
of the "Isle of Man"

Just a theory!?

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Isle_of_Man_coat_of_arms.svg

Celtic Spiral!???
http://www.ransen.com/Articles/Primeval2.gif
A better version
...see central spiral
http://www.terra.es/personal5/gaidheal/spiral2.gif

Best regards,Hi Frank,
The suggestion of Manx relations is not uncommon, but as Hans Cappelen states (quoted in norwegian under), this theory is not very plausible. There are many families with arms similar to or close to that of Skanke, with one armed leg or more.

Then again, Man had close relations with Norway during the middle ages, in particular during the period of 1100-1266. Further ties were formed when Man was one of 11 bishoprics incorporated in the norse Archbishopric of Nidaros, founded by the papal legate Cardinal Breakspeare in 1153. But most of the mutual connections were quite early in the evolution of heraldry, wich makes the kinship to the Skanke arms less probable. Personally i find the arms too different to suggest this comparison. I agree with you that the triskelion is much closer to the ancient and much used celtic symbols you bring examples of.

Hans Cappelen: "En teori er lansert om at en slekt Skanke skal være etterkommer av kongeslekten på øya Man, fordi Man har tre rustningskledte ben i triskelion som våpenmerke fra middelalderen. Heraldisk sett er denne teorien ikke troverdig fordi det er mange steder, personer og slekter som bruker rustningskledt ben (ett eller flere) i våpenskjold.

Hilsen Geir N


Reply author: Frank Martinoff
Replied on: 02 Nov 2008 04:24:14
Message:

Hi Geir,
not to confuse readers, but I found
this by accident and I think it is interesting enough to post it here!
(I myself don't know what to make of it!)
THE SHIELD OF ACHILLES
http://www.wappenschild.eu/assets/images/Achilles_Hector.jpg

Best regards,
Frank


Reply author: Anders S
Replied on: 02 Nov 2008 11:51:29
Message:

Interesting it is, but pre-heraldry.

Just goes to show that the symbol is old.

Anders Segersven


Reply author: Snødugg
Replied on: 03 Nov 2008 02:44:09
Message:

Carl G. Liungman writes in his book "Tanketecken" from 1974 that the triskelion was common in ancient Greece from the 5th century B.C. Found among other things on coins and as you show us, Frank; on pottery.
This symbol is associated to progress and competition. Liungman also writes a bit about Isle of Man and it's celtic heritage.

Med vennlig hilsen,

Geir Nordhus
Sekretær, Societas Heraldica Nidrosiensis


Reply author: Frank Martinoff
Replied on: 04 Nov 2008 04:16:01
Message:

Thanks Anders and Geir,

here is an interesting quote from wiki,
and it might give another clue to it's origins!

"""
Latin Gallus might originally be from a Celtic ethnic or tribal name, perhaps borrowed into Latin during the early 400s BC Celtic expansions into Italy. Its root may be the Common Celtic *galno, meaning 'power' or 'strength'. The Greek Galatai seems to be based on the same root, borrowed directly from the same hypothetical Celtic source which gave us Galli (the suffix -atai is simply an ethnic name indicator). (see Galatia in Anatolia)"""

http://en.wikipedia.org/wiki/Celt
the only thing wrong in the wiki article,
it forgets to mention the Scandinavian connection!

Best regards,
Frank


Reply author: Frank Martinoff
Replied on: 04 Nov 2008 07:14:44
Message:

http://www.seleukidempire.org/Galatians.htm
Quote
"""
The territory of Galatia was organized among the three major tribal groups of the Tolistobogioi, the Tektosages and the Trokmoi. Each tribe had its own capital and was ruled by tetrarchs. A Celtic language continued to be spoken in Galatia until the fourth century AD. """
Hhmmm[!]

this makes you wonder if Achilles was "Celtic"
after all!


Reply author: Sigtrygg
Replied on: 27 Feb 2009 14:35:49
Message:

quote:
En teori er lansert om at en slekt Skanke skal være etterkommer av kongeslekten på øya Man, fordi Man har tre rustningskledte ben i triskelion som våpenmerke fra middelalderen. Heraldisk sett er denne teorien ikke troverdig fordi det er mange steder, personer og slekter som bruker rustningskledt ben (ett eller flere) i våpenskjold.

Vel, det er vel ikke mange steder, personer og slekter i Skandinavia som har anvendt denne symbolikken i sine våpenskjold. Man-teorien ble först introdusert av Barney Young på 1980-tallet. Youngs arbeid er ufullstendig men basert på heraldiske og genealogiske kilder i skandinaviske arkiver. Youngs teorier er heller ikke utelukkende basert på heraldikk, og de Robelins alternative teori om Mecklenburg/Pommern er sålangt helt ubegrunnet. Robelin argumenterer heller ikke mot Youngs teori. Inntil videre står Man-teorien sterkere enn noen annen, men mer forskning vil naturligvis bli nödvendig.


Reply author: KSS
Replied on: 08 Mar 2009 13:45:26
Message:

Finnes Barney Youngs teori tilgjengelig på internett? Eventuelt vil en referanse til hans trykte arbeider være av interesse.


______________________________
Kaare Seeberg Sidselrud aih
NHF, SHF, HS (korr.), HSIF, SHS, SVR, HSS, RCHS


IUS FACERE - NIL TIMERE


Reply author: Sigtrygg
Replied on: 13 Mar 2009 16:35:57
Message:

Jeg tror ikke Youngs teori er tilgjengelig på internett, men her er en referanse:

Young, George Vaughan Chichester (1981): The Three Legs go to Scandinavia: A Monograph on the Manx Royal Family and their Scandinavian Descendants. Peel, Isle of Man: The Mansk-Svenska Publishing


Reply author: Frank Martinoff
Replied on: 15 Mar 2009 17:26:30
Message:

Do you know?
when Mr. George Young believes that the Celts entered Scandinavia!
"In what year does he place this event"

Thanks,
Frank


Reply author: enar
Replied on: 15 Apr 2009 00:32:38
Message:

quote:
Originally posted by christinal

Hei

Dette blir brukt av foreningen som våpenskjold. Jeg skal finne ut mer om dette og prøve å gi dere ett godt svar.

mvh
christina
leder i Skankeforeningen i NorgeJo, det vore spännande, Christina.

Under tiden kan jag erbjuda ännu en krestvariant. Från Røros, affären "L M Skancke 1874" i Kjerkgata ståtar med en variant med både skank och fjädrar i prydnaden:


Reply author: hans cappelen
Replied on: 08 Sep 2011 13:37:35
Message:

Jeg har idag forgjeves prøvd å finne Barney Young og/eller hans skrifter ved å google, bruke wikipedia m m. Er det noen som har noen lenker til nettsteder der vi finner mer om ham og hva han har skrevet ?

Er det kommet fram noen nærmere artikler/ forskningsomtaler/ redegjøringer eller lignende på internett, som kan vise oss klart hvordan Barney Young argumenterer og gir dokumentasjon for sin Skanke-Man-teori ? Heraldisk er vel teorien tvilsom, men hva annet bygger han teorien på ?

Hilsen Hans


Reply author: hans cappelen
Replied on: 08 Sep 2011 13:44:38
Message:

Jeg ser nå at riktig navn på forfatteren og idegiveren er George Vaughan Chichester Young og at han har skrevet flere bøker bl.a. den som er omtalt ovenfor.

Men fortsatt spør jeg om noen vet om det er noe sted på internett der vi kan lese hvordan han bygger opp Skanke-Man-teorien.

Hilsen Hans


Reply author: Joakim Spuller
Replied on: 08 Sep 2011 14:16:18
Message:

När ändå Isle of Man har kommit på tal...


Hallsten Torleifsson, riddare, riksråd i Norge, syssloman i Jämtland, har följande sigill.http://www.espell.se/saga/p0ed632c4.html

Hallstens son, Nils Hallstensson, väpnare och storman i Mjälle, Frösön och i Hackås, Jämtland, har följande sigill.Heraldica - Forum för nordiska heraldiker : http://www.heraldik.se/heraldica/

© 2007 Svenska Heraldiska Föreningen

Close Window